Iskusna žena

Sin moga brata zet imao je više od 45 godina. Nauljena i bijesna sa samo 15 godina iz Nea, on vozi autobus i često je na putu. Dolazio je iz sela u Skoplju i često je dolazio jer smo bili blizu zračne luke, a potom do Lisice. Družbe su…