Teta Mira

Za vrijeme rata u Slavoniji jedna je gospođa tj. gospodična živjela kod nas. Ja sam tada imao 16-17 godina i sav